Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu v ktorej sa môžete uchádzať o preplatenie časti nákladov za obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022. Cena bola stanovená na 99Eur/MWh za plyn a 199Eur/MWh za elektrickú energiu.

Preplácať sa bude 80% z rozdielu na nákladov za energie medzi nákupom a stanovenou cenou.
Je potrebné sa prihlásiť do 22.12.2022

Prihláška a potrobné informácie :

https://energodotacie.mhsr.sk/vyzva.html