Aj keď sme si zvykli na výpoveď sa podáva podľa zmluvných podmienok, teraz si situácia iná. Upravuje ju totiž Zákon o energetike  § 17b ods. 3), ktorý hovorí o tom, že regulovaný odberateľ musí o zmenu dodávateľ požiadať najneskôr do 31.03.2024 a to k 31.12.2024. Len takto môžete mať od nového roku aj nového dodávateľa.
Pokiaľ by ste chceli vystúpiť z regulovaného segmentu bez zmeny dodávateľa sú podmienky žiadosti a vyradenie stanovené § 17b ods. 2). a ods. 4). Oznámenie treba taktiež podať do 31.03.2024.

Je regulovaná cena pre Vás výhodná ? Z pohľadu tohtoročných cien jednoznačne NIE !


Regulované ceny plynu sú v súčasnosti až o 30% vyššie a pri elektrine to môže byť podľa typu odberateľa až o 70% viac v porovnaní s aktuálnymi trhovými cenami. Ak by ste zvolili ceny na princípe spotu, je rozdiel ešte vyšší.

Aj keď regulácia vzbudzuje u odberateľov falošný pocit bezpečia a predpokladajú, že majú najnižšiu možnú cenu, aj keď „ neviditeľná ruka voľného trhu“ opäť funguje a ukázala svoju silu.


Využite posledný týždeň na podanie výpovede svojmu dodávateľovi a ušetrite na dodávkach elektrickej energie a zemného plynu vďaka individuálnej cenovej ponuke.