Európsky parlament schválil reformu trhu s energiami, ktorá reaguje na prudký nárast cien plynu a elektriny v roku 2022.
Namiesto pôvodnej, hĺbkovej revízia trhu s energiami, sme svedkami súboru menších úprav, zameraných hlavne na ochranu spotrebiteľov.

Presadzovanie 100% obnoviteľných zdrojov išlo do úzadia a Poľsko sa zasadilo o podporu pre uhoľné elektrárne v čase krízy do roku 2028.

  • Hlavné body:
  • Väčší podiel dlhodobých zmlúv o dodávke elektriny (menej náchylné na cenové výkyvy).Podpora obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie prostredníctvom kontraktov na rozdiel (CFD)
  • Možnosť štátov podporovať dlhodobé zmluvy o odbere elektriny s cieľom zvýšiť stabilitu cien.
  • “Bezpečnostný spínač” pri prekročení veľkoobchodných cien elektriny nad 180Eur/MWh
  • Možnosť štátov zasahovať do trhu – znižovať ceny pre domácnosti a priemysel.

Reformou sa síce nezmenili základné princípy trhu s elektrinou, no zavádza sa viacero opatrení na ochranu spotrebiteľov pred prudkými cenovými výkyvmi.
Jeden z najdôležitejších nástrojov sú CFD kontrakty na rozdiel, ktoré sú určené na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jadrových elektrární. Fungujú ako forma záruky, ktorá producentom energie zaručí minimálny príjem bez ohľadu na trhové ceny elektriny. Zároveň však aj obmedzia ich potenciálny zisk v prípade výrazného nárastu cien.