Ktoré oblasti domácnosti alebo podnikov majú najväčší potenciál pre úsporu energie a prečo?

Vo všeobecnosti platí, že kúrenie a ohrev teplej vody sú najväčšími žrútmi energie ako v domácnosti, tak aj v nevýrobných podnikoch. Pri elektrickej energií, tak aj pri zemnom plyne sú rozdiely medzi technológiami v desiatkach percent. Napríklad kondenzačný kotol vie ušetriť 20-30% spotrebovaného plynu v porovnaní s klasickým. Pri elektrickom bojlery a vykurovacích rohožiach sú v porovnaní s tepelným čerpadlom rozdiely ešte väčšie, ale vzhľadom na vyššie vstupné náklady je návratnosť tepelného čerpadla 4-5 rokov.
Do rovnakej kategórie patria klimatizácie, ktoré sa stávajú aj v našich zemepisných šírkach čím ďalej bežnejšími a vedia výrazne zvýšiť spotrebu. Spolu s elektrickým kúrením to predstavuje približne 50% nákladov a ďalších 15% patrí ohrevu teplej vody. Ak by sme sa pozreli na výrobné podniky, ktoré neprešli

Pri starších priemyselných a skladových budovách sú úniky tepla ešte výraznejšie a tým dochádza aj k väčším energetickým stratám. Tie môžu dosahovať až 80%, preto práve pre tento segment sú investície do obnovy budov a technológií veľmi dôležité.

Pravdaže spotrebiče, ktoré používame majú tiež vplyv na spotrebu energie. Či sa jedná o varnú dosku, chladničku, umývačku alebo práčku, ak sa bavíme o novších zariadeniach  spotrebujú v priemere 15%,
Osvetlenie vďaka úsporným žiarivkám a LED sa v posledných rokoch dostalo na úroveň 10%  celkových nákladov.
Zvyšných 10% pokrývajú napríklad televízor, počítač, či iné menšie spotrebiče.
Toto rozdelenie sa týka hlavne domácností. V prípade kancelárií by väčšiu časť spotreby vyžadovala práve výpočtová technika, či chladenie.

Ako môžu jednotlivci alebo firmy využiť moderné technológie na monitorovanie a optimalizáciu spotreby energie a akým spôsobom môžu ušetriť?

Ak odhliadneme od základných rád, ako kúpu úspornejších spotrebičov, či úsporných svietidiel, najdôležitejšie je vedieť, akú a kedy máte spotrebu. Na to slúžia inteligentné merače spotreby, ktoré vedia merať nie len elektrickú energiu, ale aj plyn, či prietok vody. Vďaka týmto údajom viete lepšie zhodnotiť, kde sa Vám tak povediac strácajú peniaze.

Vďaka systémom založených na inteligentných riadiacich systémoch je monitorovanie a optimalizovanie spotreby jednoduchšie. Ide predovšetkým o systémy, ktoré automatizujú úlohy bežne ovládané ľuďmi. Výrobky ako napríklad inteligentné svetlá, spotrebiče môžu spotrebu energie vypnúť v čase, keď sa nepoužívajú. Zabudovanie smart technológií zmení budovu na inteligentnú a umožní ovládať kúrenie, vetranie, klimatizáciu či osvetlenie. Dymové detektory, alebo detektory úniku plynu, či vody prispievajú k bezpečnosti budov. Databáza údajov spotrieb poskytuje nenahraditeľné údaje, ktoré môžu byť v budúcnosti podkladom návrhu ďalších systémov znižovania energetickej náročnosti budov.


Pri firmách je veľkým pomocníkom aj 15 minútový diagram, ktorý má k dispozícií každý odberateľ s priebehovým odpočtom ( mesačné vyúčtovanie spotreby). Ak máte spotrebu najvyššiu medzi 11:00-17:00 určite stojí za zváženie pri elektrickej energií prechod na SPOT, keďže rozdiely oproti fixnej cene môžu byť priepastné. Rovnako, ak plyn spotrebúvate počas celého roka a nie len cez zimné obdobie, je situácia veľmi podobná.

Kúrenie a chladenie spotrebúva najviac z energie, preto veľkým prínosom je termovízia, ktorou vieme na budove nájsť úniky. Zaizolovaná fasáda je už rekonštrukcií štandardom, ale často sa podceňuje strecha, či chyby pri montáži napríklad okien.

Vždy platí, že najlacnejšie sú energie, ktoré neminieme.

Aké sú najnovšie trendy v oblasti úspor energie, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov a ako môžu domácnosti efektívne kombinovať tradičné s obnoviteľné zdroje energie na maximalizáciu úspor?

 Minulom roku, aj vďaka vysokým cenám energií sme zažili renesanciu v pripájaní malých zdrojov energie a to ako pri firmách, tak hlavne domácnostiach. Fotovoltika bola témou číslo jeden a celková novo inštalovaná kapacita  266,9MWp (zdroj: SAPI) to len potvrdzuje. Rovnako sa veľkej obľube tešili tepelné čerpadlá, ktoré sa stali nedostatkovým tovarom a na inštaláciu sa čakalo aj niekoľko mesiacov. Veľmi pomohol dotačný program Obnov dom, ktorý sa uvoľnil aj pre Bratislavský kraj a týkala sa práve zníženia energetickej náročnosti rodinných domov, či vodozádržných opatrení.
Dlhodobé úspory prinášajú práve komplexné riešenia, kedy je budova energeticky zaizolovaná a viete využiť lacnú elektrinu zo siete, prípadne z vlastných fotovoltických panelov keď sú prebytky. K väčšej sebestačnosti dopomáhajú aj batériové úložiská, ktoré sa čoraz častejšie stávajú súčasťou nových inštalácií. Tie umožnia uložiť aspoň časť energie a využiť ju neskôr, keď ju budete potrebovať, aj ako záložný zdroj. Pri tzv. virtuálnych batériách sa jedná odosielanie prebytkov do siete, ktoré Vám neskôr dodávateľ vráti. Tento systém síce nemá pre užívateľa žiadne vstupné náklady, ale platí sa poplatok prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri spätnom odbere a  v prípade výpadku siete nemáte elektrickú energiu.

Snaha o šetrenie sa prejaví aj na výbere spotrebičov s inteligentnými riadiacimi prvkami. Šetrenie sa prejaví aj na skladbe stavebných materiálov v prípade výstavby nových budov alebo rekonštrukcii. Do popredia sa budú dostávať prírodné materiály, ako je drevo, kameň a hlina.

Trendy v úsporách energií smerujú k obnoviteľným zdrojom, rastúcej elektrifikácii a využívaniu zeleného vodíka. Bude narastať dopyt po elektrickej energii, nakoľko sa priemyselné odvetvia, doprava aj vykurovanie elektrifikujú.  Pripojenie do distribučnej sústavy sa stáva čoraz väčším problémom. Zosúladenie ponuky a dopytu po elektrine je čoraz zložitejšie. Efektívna kombinácia tradičných energetických systémov a OZE bude hlavnou výzvou energetiky v najbližšom období. Nové trendy v ekologickej zodpovednosti a energetickej sebestačnosti a nezávislosti odberateľov sa odzrkadlia aj na úsporách energií.

Vyjadrenie pre denník Pravda, príloha “Užitočná pravda” 15.02.2024