Pre koho sú určené služby Prvej Energetickej ?

Naše služby poskytujeme všetkým právnickým osobám, verejnej a štátnej správe.
Na základe špecifík Vášho odberného miesta od nás získate ponuku šitú na mieru.

Pre domácnosti, ktoré sú stále regulovaným trhom sme pripravili jednoduché porovnanie na stiahnutie, ale v prípade otázok sme pravdaže k dispozícií.

Koľko ušetrím zmenou dodávateľa ?

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vybrať najvhodnejšieho dodávateľa. Pri právnických osobách sa porovnáva veľké množstvo ponúk nedá sa presne stanoviť rozdiel. Ale skúsenosti našich klientov potvrdzujú, že rozdiely sú aj v desiatkach percent z ceny komodity.
Pri domácnostiach sa úspora pohybuje na úrovni 10% z ceny energie.

Je zmena dodávateľa energií zložitá?

Je to jednoduché. Celý postup zabezpečí Prvá energetická spolu s Vaším nový dodávateľom tak, aby ste boli zaťažení čo najmenej a zmenu si všimli iba na nižších nákladoch za energie.
Dalo by sa to zhrnúť do podpisu 3-5 dokumentov a odoslaní 2 obálok.

Ako je možné, že sa cena elektrickej energie a zemného plynu od rozličných dodávateľov môže líšiť ?

Umožnila to deregulácia trhu s energiami. Vďaka tomu sa aj v tejto oblasti vytvára konkurenčné prostredie, ktoré núti energetické spoločnosti poskytnúť lepšiu cenu pre koncového odberateľa.
Pre domácnosti ešte cenu schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví(ÚRSO), ktorému dodávateľ nahlasuje plánovanú cenu a riadi sa cenníkom. Naši dodávatelia sú ale vždy pripravení ponúknuť atraktívnejšiu ponuku, ako tradičný dodávateľ.

Dokedy mám vypovedať zmluvu súčasnému dodávateľovi?

Zmluva sa dá vypovedať hocikedy v priebehu roka, ale najneskôr 3 mesiace pred ukončením zmluvného obdobia pre zmluvu na dobu neurčitú a 1 mesiac v prípade zmluvy na dobu určitú.

Zmluvné podmienky sa môžu u jednotlivých dodávateľov líšiť ! Preto je potrebné nás osloviť čím skôr, aby sme výpovede pripravili v dostatočnom predstihu.

V médiach objavovali správy o problémoch s alternatívnymi dodávateľmi energií, ako to je v skutočnosti?

V každom podnikaní sa nájdu problematické spoločnosti, ktoré môžu pokaziť meno celému odvetviu.
Našimi partnermi sú len overené spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorí garantujú korektné jednanie a plynulosť dodávok energií.

Z čoho sa skladá koncová cena elektrickej energie ?

Cena komodity – určuje sa na základe vývoja cien na burzách s elektrickou energiou a pre domácnosti je vypocitaná v zmysle výnosu ÚRSO. Tvorí približne 47% a ako jedinú ju vieme ovplyvniť.

Distribúcia a zabezpečenie prenosu – platba za využitie prenosovej a distribučnej sústavy.

Straty pri distribúcii – poplatok distribučnej spoločnosti

Tarifa za prevádzkovanie systému – platí sa výrobcovi elektrickej energie a operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou

Systémové služby – služby poskytnuté štátnou spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s spojené so zabezpečením dodávok

Národný jadrový fond – slúži na pokratie nákladov spojených so spracovaním a likvidáciou jadrových zariadení a odpadu.

Na koho sa mám obrátiť v prípade nejasností pri faktúracií?

V prípade hocijakých otázok sme Vám k dispozícií a všetko potrebné vybavíme, prípadne zabezpečíme kontakt priamo na zodpovednú osobu u Vášho dodávateľa.

Koho treba kontaktovať v prípade výpadku elektrickej energie ?

Za siete, ktorými sa k Vám elektrická energia dostáva i naďalej zodpovedajú distribučné spoločnosti.
V prípadne výpadku je najefektívnejšie kontaktovať priamo distribučnú spoločnosť zodpovedajúcu za Vašu oblasť :

Zašlite nám Vašu otázku !

Odoslať otázku