Ministerka Saková by chcela opäť otvoriť jednania o memorande so Slovenskými Elektrárňami.

Ako to s cenami pre vybrané skupiny odberateľov je ?
Ešte za ministrov Matoviča a Sulíka bolo podpísané memorandum pre roky 2023 a 2024 za bezprecedentne nízke ceny nákupu komodity a to 61,2Eur/MWh

V minulom roku došlo k predĺženiu až do roka 2027, ale už za iných podmienok – vzostupné navyšovanie ceny

2025 – 66,7Eur/MWh
2026 – 72,7Eur/MWh
2027 – 79,3Eur/MWh

Za celé obdobie by bol nárasť 18,1Eur/MWh.

Netreba zabúdať, že odberatelia a hlavne štát ušetril doteraz (pri najmenšom) stovky miliónov Eur.
Z pohľadu dnešných cien Futures 2027 (PXE) je práve tento rok zlomový, kedy by sme podľa memoranda platili viac, ako je trhová cena.

Čo by ale muselo ministerstvo slúbiť, aby Slovenské elektrárne boli ochotné urobiť opätovný ústupok?
Predsa len by prišli o zisky, ktoré by akcionárov určite potešili.

Reforma trhu s energiami schválená Európskym parlamentom v tomto roku dáva štátom väčšie možnosti zásahu do trhu s energiami v prospech odberateľov.
Uvidíme, ako sa dopadnú jednania nie len so Slovenskými elektrárňami, ale aj Euróskou komisiou.