V priebehu tohto týždňa dostávajú klienti Slovenských elektrární – energetické služby do schránok oznámenia o nepredĺžení zmluvného vzťahu. Môzeme všetkých ubezpečiť, že nie je dôvod na paniku a nejedná sa o problémy spoločnosti.

Vzhľadom na súčastnú situáciu, kedy sú krátkodobé produkty násobne výhodnejšie sa SE – ES rozhodli zmeniť všetkým klientom spôsob nákupu energií.
Ako vysvetľuje za dodávateľa Tibor Szénási :


“Menším a stredným klientom ponúkneme fixnú cenu 370€ s tým, že každý mesiac vyhodnotíme priemer všetkých spotových cien v danom mesiaci(aritmeticky), a to k referenčnej cene, ktorú sme stanovili na 300€ . Podla pomeru sa upraví fakturačná cena každý mesiac.
Čiže ak priemer spotu za mesiac január bude 150€ (-50%) tak zákazník bude mať pre daný mesiac cenu 370€ – 50% (+10€ fix) = 195€.

Pre väčších klientov umožníme nákup čistého spotu, kedy sa oceňuje zakaznikovi každa hodina samostatne. Priemer ceny sa vypočíta na základe priemeru nákupnej ceny za danú hodinu a spotreby odberateľa počas celého obdobia.”

To znamená, že maximálna cena, ktorú by klient zaplatil v prípade, ak nedôjde k zastropovaniu cien je 370Eur/MWh. Vzhľadom na vývoj spotových cien, je ale pravdepodobné, že cena bude výrazne nižšia, pod úroveň štátom plánovaného stropu 199Eur/MWh.