Od 1. júla 2024 čaká slovenský energetický trh sériu zásadných zmien. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) predstavil balík opatrení, ktoré majú priniesť transparentnosť, spravodlivosť a zjednodušenie pre všetky strany zapojené do procesu výroby a distribúcie energie.

Zraniteľní odberatelia môžu podať výpoveď kedykoľvek

Jednou z najvýznamnejších zmien je návrat k pôvodnému stavu pred rokom 2023 v oblasti dodávok energií. Od 1. augusta 2024 budú môcť zraniteľní odberatelia elektriny a plynu meniť dodávateľa kedykoľvek počas roka. To im dáva oveľa väčšiu slobodu a umožňuje im reagovať na aktuálne ponuky a ceny energií.

Prehľadné faktúry a transparentné ceny

Dodávatelia energií budú musieť zasielať odberateľom prehľadnejšie faktúry bez zbytočných reklám a s informáciami o reálnej spotrebe. Zverejňovať sa budú aj informácie o tarife, ktorú odberateľ platí a či je to tá najlepšia voľba. To pomôže odberateľom zorientovať sa v ponuke a vybrať si dodávateľa, ktorý im ponúkne najvýhodnejšie podmienky.

Zjednodušenie pripojovania OZE

OZE sa dotkne poplatok za pripájanie do siete vo výške 20%, čo môže mať negatívny vplyv na návratnosť hlavne väčších inštalácií. Na druhej strane, URSO zavádza zjednodušené a jednotné pravidlá s kratšími lehotami pre pripojovanie obnoviteľných zdrojov. Cieľom je urýchliť rozvoj OZE a znížiť závislosť Slovenska od fosílnych palív – čo vzhľadom na vyšší poplatok nevyzerá byť skutočným cieľom.

Ďalšie zmeny

Okrem zmien v oblasti dodávok energií a OZE balík opatrení prináša aj zmeny v oblasti kontroly regulovaných subjektov, dohľadu nad cenovým konaním v teplárenstve a ďalšie. Cieľom je zefektívniť fungovanie energetického trhu a chrániť záujmy spotrebiteľov.

Záver

Balík opatrení URSO predstavuje významný krok vpred k transparentnému a spravodlivému energetickému trhu na Slovensku. Zmeny prinesú odberateľom väčšiu slobodu a dodávateľom povinnosť informovať o svojich cenách a podmienkach. OZE sa stanú dostupnejšími a celý energetický systém bude fungovať efektívnejšie.