Naši klienti majú našťastie v drvivej väčšine spotrebu elektrickej energie a plynu vyhodnocované na základne spotových cien. To znamená, že každý mesiac bude cena za komoditu odlišná a dodávateľ dopredu nevie, koľko bude odberateľovi účtovať. A práve tu nastáva problém.

Keďže spotové ceny boli v minulosti určené iba pre veľkých odberateľov, zálohové platby boli individuálne. Keďže teraz mal možnosť získať určitu formu cien odvýjajúcich sa od spotov aj malý odberateľ, nebola takáto možnosť určovania záloh reálna.
Preto dodávatelia pristúpili k vytváraniu záloh na základe cenníkových cien, alebo maximálnej stanovej ceny.

Môže sa stať, že Váš vyučtovací cyklus bol ponechaný z predošlých období. Preto by sa mohlo stať, že preplatky na zálohách by mohli byť vrátené až po roku.
Je to síce na individuálnom prístupe dodávateľa, ale pre našich klientov sa nám podarilo vyjednať možnosť nahlasovať spotrebu a tým sa dostať k svojim preplatkom skôr.

Pokiaľ máte fixné, cenníkové ceny, napríklad v prípade prologácie u “tradičného dodávateľa”, budete platiť počas celého roka tú istú sumu, aj v prípade extrémného nárastu.