Získať lacnejšiu elektrickú energiu pre Vaše podnikanie, firmu, alebo pre verejnú správu nebolo nikdy jednoduchšie. Prvá Energetická s.r.o. za Vás osloví energetické spoločnosti, z ktorých na základe Vašej spotreby a požiadaviek vyberieme najvýhodnejšiu ponuku. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a o všetko ostatné sa už postaráme my. V spodnej časti formulára máte možnosť pripojiť oskenovanú zúčtovaciu faktúru, prípadne iný dokument,ktorý nám pomôže pri príprave ponuky. Pri odberoch nad 1000MWh ročne odporúčame pridať štvrťhodinový diagram spotreby, vďaka ktorému môžete získať ešte lepšiu ponuku.

Pre nás je dôležitá Vaša dôvera, a preto všetky informácie sú dôverné, slúžia len na vypracovanie cenovej ponuky a pre potreby spoločnosti Prvá Energeticka s.r.o..


Vyplňte formulár a získajte lacnejšiu elektrickú energiu.

* Minimálne požadované údaje na prípravu ponuky

Odberné miesto - nepovinné údaje


Spotreba *

Váha
 %
 %

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,xls.
Maximum file size: 10MB.
Pre získanie nižšej ceny Vám odporúčame pripojiť zúčtovaciu faktúru, alebo tzv. štvrťhodinový diagram. Ten Vám poskytne súčasný dodávateľ.