Ako sa firmy dostali do tejto situácie? Prečo nenakúpili energie, keď boli ceny nižšie?

Vybrať vhodný čas na nákup energií nie je vôbec jednoduché, hlavne v tomto roku, keď žiadne ukazovatele neplatia. Klientom prišli už ceny okolo 100Eur/MWh ako neprimerane vysoké a nikoho nenapadlo, že sa môže takto otočiť celý trh. Treba si uvedomiť, že 15.11. mal byť podpísaný kontrakt na Nordstream 2, čo sa nestalo a spôsobilo prvú paniku. Po tomto väčšina firiem a nákupcov považovalo za lepší nápad počkať, kým sa ukľudní situácia. Došlo k poklesu cien ropy, čo malo nasledovať klesaním cien energií. Namiesto toho došlo k presunu vojsk na Ukrajinskú hranicu, zdraženie emisných povolenie a to spôsobilo paniku. Panika viedla k vyšším cenám a ďalšiemu odloženiu nákupu. Ja sám som odporúčal počkať, lebo 12 rokov skúseností hovorilo, že ceny po 10.12. poklesnú. Bohužiaľ, opak bol pravdou a panika ešte stúpla.

Aké dôsledky to pre nich bude mať?

Pre veľkú časť odberateľov to je likvidačné. Inak sa to ani napísať nedá. Majitelia hotelov mi povedali, že budú nútení uzatvoriť prevádzky, keďže by museli výrazne zvýšiť ceny za ubytovanie, čo nikto nezaplatí. Výrobné podniky rátajú so stratami, ktorí sa pokúsia vykryť, alebo obmedzia výrobu. Najčastejšie sú spomínané slová krach a koniec. Je to hrozná situácia.

Aké vidia riešenie tejto situácie?

Minister Sulík sľuboval podporu pre ohrozené podniky, ale doteraz nie je k dispozícii žiaden plán podpory. Hovorilo sa o domácnostiach, ktorých sa to dotkne približne 25% rozdiel za rok. Ale o firmách, či  verejnej a štátnej správy nie je nikde ani slovo. Pritom práve oni sú deregulovaný trh, ktorého sa zvýšenie cien elektriny, aj plynu dotkli v stovkách percent.
Je to viacej krajín, ktorými by sme sa mohli inšpirovať, keďže sa jedná o celoeurópsky problém. Problém je, že už aj tak vyčerpaný štát Covid-om by prišiel o ďalšie príjmy, ak by stanovil plošnú podporu.  Zníženie/odpustenie DPH, odpustenie spotrebnej dane, TPS, NJF či distribučné poplatky.

Na druhú stranu dopady môžu byť oveľa horšie, keďže väčšinu príjmov štátu tvoria práve malé a stredné firmy, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť, ako majú.