V druhej polovoci roka 2021 ceny energií prekonali svoje historické maximá. Po dlhom období nízkych cien a každoročných poklesov došlo k 140% skoku, ktorý sa okrem odberateľov dotkne aj dodávateľov. Hlavne tých, ktorí dodávajú pre domácnosti a regulovaný trh. Dôvod je jednoduchý – dodávateľ nenákupil energie začiatkom roka a čakal na pokles cien, ktorý nenastal. Cena pre regulovaný trh sa vypočítava z priemernej ceny za prvých 6 mesiacov roka, zatiaľ čo dnes sa na PXE predáva 1MWh 2022 za 139Eur, regulovaná MWh bude na úrovni 65Eur/MWh. To by znamenalo, že energetická spoločnosť na každom predej predanej MWh by vytvorila stratu 74Eur !

Prvé spoločnosti v Českej republike už oznámili svoj koniec už minulý mesiac a to Lumius energie, či dodávateľ plynu 123ušetři.cz . U nás sa už tento vývoj podpísal pod ukončenie činnosti spoločnosťou Slovakia Energy, ktorých hlavnú časť portfólia tvorili hlavne domácnosti.

Aký bude dopad na ostatných dodávateľov? Otázne je, koľko voľných pozícií si nechali a či uzavreli svoje kapacity do 6. mesiaca. Ak nie, je veľmi pravdepodobné, že dodávatelia tento rok utrpia veľkú stratu a v budúcom roku uvidíme ďalšie krachy. Zaujímavé je, že zatiaľ čo po minulé roky v prípade ukončenia činnosti dodávateľa sa o ich klientov pobila konkurencia a zvyčajne klient bol automaticky presunutý pod inú spoločnosť v tomto roku žiaden alternatívny dodávateľ nemá výrazný záujem o domácnosti. Dôvodom je práve nutnosť dokúpiť komoditu, ktorá by ho vyšla extrémne draho a klient by mu produkoval čistú stratu.