Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo dotačné programy na preplatenie rozdielu medzi cenníkovou cenou dodávateľov a 99Eur/MWh za plyn a 199Eur/MWh pri elektrickej energií. Obce a verejná správa dostanú preplatených 100%, zatiaľ čo súkromné podniky 80% svojej spotreby. Celý proces podávania žiadostí je vysvetlený na stránkach ministerstva.

Výzva pre podnikateľov :

https://energodotacie.mhsr.sk/Pvyzva.html

Výzva pre verejnú správu :

https://energodotacie.mhsr.sk/VSvyzva.html

Pri elektrickej energií nebude o dotácie žiadať žiaden klient Prvej Energetickej, keďže ich priemerné mesačné ceny za január sú nižšie, ako zastropovanie. Bohužiaľ štát dopláca na nezodpovednosť odberateľov, ktorí sa nezaujímajú o svoje energie a neurobili nič, aby ušetrili.