Slovenské elektrárne predĺžili memorandu o dodávkach elektrickej energie pre domácnosti až do roku 2027. Komodita si udržala cenu 57,3Eur/MWh, čím je udržaná najnižšia cena v EÚ. Cena je automaticky pre všetkých, čiže nie je podmienená znížením spotreby, ani inými opatreniami.

K dohode došlo po úspešnom dosiahnutí 55% výkonu 3. reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce. Slovenské elektrárne požadovali ako protihodnotu stabilné daňové prostredie, ktoré by ich ochránilo pred nečakaným zdanením.