Zavedené zmeny distribučných poplatkov pre SPP distribúcia a SSE distribúcia boli veľmi nekoncepčné a za mesiac spôsobili priam davovú paniku. Na jednej strane stoja tí, ktorým mohli zmeny mierne znížiť náklady, na druhej tí, ktorým nové pravidlá výrazne zvýšili platby. Je otázne, či tieto zmeny distribučných poplatkov boli na základe analýzy, ktorú si nechalo URSO vypracovať a podľa odhadov stála daňových poplatníkov skutočne závratnú sumu (rozpočet URSO bol navýšený o 1,8mil Eur). Môžeme len dúfať, že nie.
Do celého tohto chaosu vstúpil premiér Robert Fico, ktorý v priamom prenose odkázal, že odberatelia majú svoje faktúru ignorovať a roztrhať. A tu sa dostávame k otázke, “ trhať, či netrhať?“. Pravdaže netrhať ! Zmluvný vzťah medzi Vami a Vašim dodávateľom, kde sa zaväzuje uhrádzať svoje záväzky žiadne televízne vyjadrenie neruší a dodávateľ má právo Vás postihnúť. Toto premiérovo konanie výrazne naštrbilo aj „nezávislosť“ URSO, ako hlavného správneho a kontrolného úradu. Ak by sme sa mali baviť o systémovejšom riešení, na distribučné spoločnosti by sa malo pozerať rovnako, ako na zdravotné poisťovne. Ich orientácia by nemala byť na zisk, ale mali by sa starať o rozvoj distribučnej sústavy.