Takzvaná zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty. Do roku 2020 by mali tvoriť obnoviteľné zdroje minimálne 20% produkcie štátu. Prečo ale v súčastnoti zaťažujú spotrebiteľov výrazné poplatky, ktoré sú zarátané v distribúcií elektrickej energie? Prečo môžeme rátať s ďalším rastom ?

Podstatu problému musíme hľadať hlavne v začiatkoch solárnej energetiky na Slovensku. Ak si vezmeme, že solárne elektrárne postavené 2009-2010 majú garantovanú výkupnú cenu až 430 Eur/MWh ! To je skoro 20x viac, ako bola cena na burze začiatkom roka a 13x v súčastnoti. Pre nové výrobné kapacity je cena výkupu solárnej energie 88,89 Eur/MWh a od roku 2017 klesne na 85 Eur/MWh, čo výrazný pokles, ale aj tak vysoko nad trhovou cenou. Prísne boli upravené aj pravidlá, kedy sa už do siete nezapájajú veľké elektrárne na zelených lúkach, ale len malé, lokálne zdroje na strechách budov.

Samostatnou kapitolou je geotermálna energia, ktorej výkupná cena sa za posledné roky nezmenila a stále je 155,13 Eur/MWh, výraznejší pokles zaznamená taktiež od budúceho roka a to na hranicu 109Eur/MWh. Tá sa na Slovensku využíva napriek veľmi vhodným podmienkam len obmedzene v mestách Galanta, Šaľa a Sereď.
Najnižší príspevok, aj podporu má veterná energia, ktorá je pritom v susednom Rakúsku využívaná najviac. Odkupná cena je len 62 Eur s poklesom na 44 Eur/MWh !
Znižovanie dotovaných cien sa dotkne aj biomasy, kde sa bude vykupovať za 72-92Eur/MWh, či malých vodných elektrární 73 eur/MWh.

Úprava výkupných cien by mala dopomôcť k zníženiu cien distribučných poplatkov, ale je potrebné si uvedomiť, že výkupné ceny klesajú nepomerne pomalšie, ako komodita na burze. Preto v konečnom dôsledku sa zníženia tak skoro nedočkáme a URSO vo svojich vyhláseniach plánuje dokonca zvýšenie. Bolo by vhodné vytvoriť jednodnú politiku, ktorú by podporovala hlavne trvalo udržateľné zdroje. Také, ktoré majú význam aj z dlhodbého hľadiska a hlavne poskytujú stabilný zdroj energie, bez veľkého zaťažovania distribučnej sústavy a nutnosti skladovania.