V poslednej dobe sa v médiach začali opäť objavovať ohlasy nespokojných klientov, ktorí podpísali zmluvy s novým dodávateľom energií.  Tento problém sa týka hlavne domácností, kde vytrénovaní predajcovia na Vás tlačia podpísať zmluvu okamžite, bez možnosti prečítania si zmluvných podmienok, prípadne vysvetlenia na akú dobu sa im zaväzujete. Takúto politiku predaja uprednostňujú najmä spoločnosti, ktorých zmluvné podmienky nie sú pre klienta až také výhodné. Väčšinou sa jedná o dĺžku kontraktu až 5 rokov, pri zľave, ktorú Vám etablovaná spoločnosť poskytne pri dvoch rokoch.

Na druhej strane sa nachádzajú dominantní dodávatelia, ktorí tiež využívajú často nekalé spôsoby na udržanie si svojich klientov.   Máme nahlásené konkrétne prípady, kedy nemenovaná renomovaná energetická spoločnosť zasielala odchádzajúcim klientom podklady na odmietnutie pripojenia novým poskytovateľom a novú zmluvu. Treba si uvedomiť, že v prípade, že by ste po akceptácii zmluvy alternatívneho poskytovateľa túto zmluvu dodatočne odmietli, dopustili by ste sa porušenia zmluvných podmienok a následne by ste museli zaplatiť zmluvnú pokutu.

Dobrá rada na záver. Zmenou dodávateľa môžete určite ušetriť, len si treba vybrať dôveryhodnú spoločnosť. Pri podomovom predaji, predaji cez telefón, alebo internet máte 7 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak máte dôvodné podozrenie, že zmluva, ktorú ste podpísali nie je taká výhodná, ako sa na prvý pohľad zdala, určite ju v tomto období vypovedzte. Rovnako sa nedajte zlákať ponukami na vrátenie k starému dodávateľovi. Mohlo by Vás to vyjsť draho.