Trh s energiami pre domácnosti sa od roku 2010 výrazne zmenil, aj keď prvé lastovičky sa objavili už skôr, až v priebehu rokov 2010 a 2011 začali energetické spoločnosti s aktívnou kampaňou na prilákanie nových klientov. Jednotlivé ponuky sa ale stále líšia len minimálne.
Hlavným problémom ostáva deregulácia trhu s energiami pre fyzické osoby. Táto téma bola stredobodom diskusií ku koncu roka, ale bez jasného záveru. Nový zákon o energetike by sa síce mal schvaľovať v priebehu februára, ale zatiaľ je bez politického konsenzu. Právnické osoby už využívajú výhody konkurenčného prostredia a ceny určované trhom, domácnostiam ich stále určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví(ÚRSO). Skúsenosti našich klientov poukazujú na to, že v ich firmách sa náklady na energie znížili až o 30-40% oproti cenám pôvodných dodávateľov, ktorých cenníky ostali na úrovni regulovaných cien. Je otázne, či by práve uvoľnenie cien nepodporilo konkurenciu, aby sa sám zákazník rozhodol pre dodávateľa, ktorý by mu ponúkol najlepšie podmineky. Priemer trhu je vždy veľmi dobrým spôsobom určovania cien, kde drahý dodávateľ nemá šancu získať klienta, no kde aj cena, ktorá je príliš nízka môže byť podozrivá. Treba nechať zákazníkov, nech sa rozhodnú sami. Dodávatelia si nikdy nedovolia zvýšiť cenu nad hranicu, ktorú by určilo ÚRSO, keďže by to ohrozilo ich konkurencieschopnosť.
Deregulácia trhu pre domácnosti by nemala byť vnímaná ako strašiak, ktorý by viedol v budúcnosti k zvýšeniu cien, ale presne naopak.