Na internete je veľa článkov venujúcich sa tejto téme, ale veľká časť z nich je nepresných a ich prepočty sú veľmi zavádzajúce. Preto sme si pripravili jednoduché porovnanie nákladov cien nabíjania vo verejnej sieti a doma.

Ak jazdíte dlhé trate, alebo veľa, môžeme si ako príklad dať paušál od ZSE Drive – Flat, ktorý za 89Eur s DPH obsahuje predplatených 400kW nabíjania. Ak to prepočítame na 1KWh, tá stojí 0,2225 Eur, a to aj na najrýchlejších nabíjačkách. Keď prekročíte zakúpené množstvo, je spotreba spoplatnená 0,290Eur/kWh.

Keď si zoberieme priemernú spotrebu elektromobilu na diaľnici 20KWh/100km, tak nás stojí diaľničných 100km 4,45Eur. V meste by to bolo pri spotrebe 16KWh/100km 3,56Eur s DPH. Sú pravdaže elektromobily, ktoré vedia jazdiť ešte úspornejšie.

Vždy platí, že domáce nabíjanie je to najlacnejšie, hlavne ak doma zvolíte produkt určený pre elektromobily. Vtedy môže v noci cena elektriny klesnúť až pod úroveň 0,03742 Eur/kWh za komoditu, ako v prípade produktu od Magna Energia E-auto. Cez víkend dokonca so 4% zľavou. Sieťové a distribučné poplatky, budú pre každú distribučnú oblasť iné, ale pre prepočet zvolíme ZSD a sadzbu D2. Doma by nás 400kW stálo za mesiac 45Eur s DPH. To znamená, že 1 kWh stojí  0,112Eur a pri spotrebe 16KWh/100km zaplatíte približne 1,8Eur s DPH, na diaľnici 2,24Eur/100km. Pri domácom nabíjaní musíme prihliadnuť ešte na cenu wallboxu a jeho inštaláciu, ale to jednorázová investícia. Niektorí výrobcovia dodávajú k autu prenosnú trojfázovú 400V nabíjačku, ktorá plnohodnotne nahrádza wallbox.