Dokončenie plynovodu Nord Stream – Gazela

Nie je to tak dávno,čo sa začali rysovať plány trasy plynovodu Nord Stream. Hlavným dôvodom bolo obísť Ukrajinu a Bielorusko, ktorí boli často označovaní ako problematickí partneri. Po rokoch príprav sa podarilo severnú vetvu plynovodu dokončiť a Európa získala novú istotu v dodávkach zemného plynu.
Plynovod je na území Českej republiky dlhý skoro 200 km a ročne ním pretečie cca 30 mld. m3, čo predstavuje 3,5 násobok ročnej spotreby ČR. Česká republika sa prostredníctvom plynovodu Gazela stane strategický prepravcom zemného plynu. Na severe Nemecka je napojená na plynovod Opal a na juhu Nemecka cez plynovod Megal, čím sa zavŕšil projekt Nord Stream.