Tak ako v minulosti, aj v tomto roku by sme Vám radi priniesli náš pohľad na vývoj trhu vo svete elektriny a zemného plynu. Minulý rok bol z veľkej časti ovplyvnený vývojom situácie v USA a v krajinách južnej Európy – Grécko, Taliansko, Španielsko. Krivka správania trhov sa často opakuje a preto ku každej prognóze vývoja cien pridávame aj retrospektívne zhrnutie.

Predpoklad vývoja cien elektrickej energie 1Q 2013

Od začiatku roku 2012 cena elektriny oscilovala na úrovni 48 – 52 € za base. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy sme očakávali dosiahnutie spodnej hranice cca 47 €. Táto bola už mierne prekonaná v lete. K minimálnym hodnotám sa vývoj priblížil ku koncu roka, keď je väčšina kontraktov uzavretá a nakúpená. To viedlo k pravidelnému „výpredaju“ a poklesu hodnoty za base load na cca 45 €. (obr. č1). Dopomohlo k tomu aj pokles vývoju cien emisných povoleniek (obr. č.2).
Čo pravdepodobne v tomto roku zasiahne do svetovej ekonomiky a ceny elektriny :

  • zlé fiškálne výsledky v USA, ktoré by mali za dôsledok prehĺbenie nedôvery
  • predčasné voľby v Taliansku a hrozba neriešenia problémov
  • nejasné smerovanie Veľkej Británie v súvislosti s EÚ
  • spomalenie rastu národných ekonomík krajín Európskej Únie
  • výraznejší pokles predaju automobilov, ako dôsledok poklesu ekonomickej sily spotrebiteľov
  • nárast nezamestnanosti

Ak dôjde k oslabovaniu hospodárstva, ktoré by malo za dôsledok nižší záujem o energie môžeme čakávať mierny pokles, rádovo o 3 – 6 %. Nemyslím si, že by sa mala zopakovať situácia z konca roku 2011, kedy do teraz klesla cena na pražskej burze www.pxe.cz z cca 54 € na súčasnú hodnotu 45,20 €. To predstavuje v priebehu 12 – 13 mesiacov pokles o 14 – 16%. Z historického pohľadu bola za posledné roky najnižšia hodnota v marci roku 2009 na nemeckej burze www.eex.de a to úrovni 41,60 € (obr. č.3), keď vrcholila na trhoch finančná kríza. Pokles cien elektrickej energie by sa mal premietnuť aj do koncových cien pre neregulovanú časť trhu, kam spadajú všetky odberné miesta so spotrebou nad 30MWh/rok. Menšie odbery a domácnosti sa budú riadiť cenami schválenými URSO ešte koncom roka 2012.

Predpoklad vývoja cien zemného plynu 1Q 2013

Retrospektívne za rok 2012 dosiahol plyn najnižšiu hodnotu počas leta. Pohyboval sa na hodnote 25,3 – 25,6 € (obr.č.4), čo bolo spôsobené poklesom ceny amerického dolára (obr.č.5), na ktorý je viazaná cena ropy (obr.č.6), vykurovacích olejov (obr.č.7), cena zemného plynu (obr.č.8), ale aj cena na nemeckej burze (obr.č.4).
V súčasnosti je cena na nemeckej burze podľa mňa príliš vysoká a aj keď za posledný týždeň cena mierne poklesla z 27,6 na 27 €/MWh môžeme očakávať ďalšie korekcie ceny. Preto sa oplatí s podpísaním kontraktu na rok 2014 ešte počkať. Ak by došlo k poklesu USD, mohla by sa zopakovať situácia z minulého roka a ceny zemného plynu by sa na nemeckej burze mohli pohybovať na úrovni a 25,7 – 26,4 €/MWh. Takáto ceny by mohli byť reálna počas letných mesiacov.
Samozrejme vývoj na trhoch budeme pravidelne sledovať a v prípade potreby prinesieme aj nové analýzy. Pri príprave nových kontraktov pre rok 2014 sa naši klienti budú môcť spoľahnúť, že všetky potrebné informácie dostanú ako prví, upozorníme ich na výraznejšie poklesy a navrhneme podpis zmluvy v správny čas.

 

(Zdroje: www.eex.de, www.finviz.com, www.bloomberg.com)