Plánovaná uhlíková daň je reakciou na krajiny, ktoré svojou ignoranciou environmentálnych dohovorov zvyšujú objem skleníkových plynov a ekologické znečistenie. Takto by malo dôjsť k zrovnoprávneniu výrobcov a producentov, ktorí vynakladajú nemalé prostriedky na ekológiu a súlad s nariadeniami EU, čo sa odzrkadľuje aj v nákladoch a cene koncových výrobkov. Zároveň je to možnosť pre EU, ako získať do svojho rozpočtu nemalé zdroje.
Clo by malo fungovať na princípe zodpovednosti jednotlivých spoločností, ktoré budú preukazovať, či ich výrobky sú vyrábané v súlade s pravidlami EU. Pokiaľ nebudú, bude im pri dovoze do krajín EU vyrúbená daň.

Keďže sa jedná o jenu z najcitlivejších oblastí, ktorá sa prejednáva nie len s členskými štátmi EU, ale aj so zahraničnými obchodnými partnermi bude to veľmi zdĺhavý proces. Európska únia si ako míľnik stanovila po roku 2020 rok 2030. Preto by som predpokladal, že niekedy okolo roku 2030 by sa mohla uhlíková daň reálne prísť do platnosti, alebo minimálne sa dočkáme reálnych kontúr pravidiel.