Analýza pre rok 2012 – pre aktuálne analýzy a články si vyberte položky v pravej lište, Ďakujeme.

Mnohí z väčších odberateľov už v súčastnosti rozmýšľajú, kedy je vhodné podpísať zmluvu o dodávke elektrickej energie na ďalší rok. Podľa historických kriviek vývoja cien na trhoch vieme, že vo všeobecnosti je najvýchodnejší prvý polrok. Pokiaľ nenastanú nepredvídateľné udalosti, krivka stúpne počas letných mesiacov, kedy sa zvyšuje dopyt. Po znížení letných teplôt dochádza aj k úprave cien elektriny na burzách, ale je otázne, či bude korekcia dostatočná. Minuloročný vývoj cien ovplyvnilo hlavne nešťastie v Japonskej Fukušime, keď sa pred nešťastím cena za bázu pohybovala na úrovni 50 – 52 Eur/MWh ( www.pxe.cz ) a následne po katastrofe dosahovala 56, až 58 Eur/MWh. Aj v takomto výnimočnom roku, akým bol rok 2011 došlo k zmene cien po lete, čo bolo dôsledkom stabilizácie v Japonsku a na celosvetových trhoch. Cena postupne klesla do novembra na rozmedzie 53,8 – 55 Eur/MWh a následne počas decembra na 49,9 – 50,5 Eur/MWh.
Na začiatku roka 2012 sme zaznamenali najlepšiu cenu, keď sa báza predávala za približne 49 eur/MWh. Vrchol dosiahla na úrovni 53 Eur/MWh v prvej polovici februára, , ale v súčastnosti je cena ustálená na hranici 50 Eur/MWh. Táto cena sa javí ako psychologická hranica, ale zároveň podľa technickej analýzy aj ako silná supportná hranica.

Čo radí náš analytik ? „Môj pohľad na dianie vo svete (vývoj rastu ekonomík, riešenie problémov v krajinách PIIGS, stav ekonomiky v USA, prípadne v Číne) ma utvrdzuje v tom, že kto bude riešiť a kupovať elektrinu pri cene cca 48 – 49 eur/MWh za bázu, bude spokojný. Utvrdzuje ma v tom aj fakt, že podľa posledných informácií sa Japonsko rozhodlo obmedziť výrobu elektriny z jadra ( v súčasnosti vraj už odstavili 36 z 37 blokov). Tento trend by mohol byť dôsledkom posledného prieskumu trosiek v jadrovej elektrárni Fukušima, ktorý potvrdil nadmerne zvýšenú radiáciu. Takéto správy sú ako voda na mlyn pre politikov a protijadrovú lobby, ktorá bude trvať na obmedzení využívania energie z jadra, čo bude mať vážne dôsledky na vývoj cien.
Preto si myslím, že by bolo pre odberateľov šťastným rozhodnutím venovať sa zmene dodávateľa a podpisu zmluvy v najbližších mesiacoch. Alternatívni dodávatelia sa snažia o získanie zákazníka práve výhodnou cenou a tá sa odvíja od vývoja cien na trhu. Čím lacnejšia je komodita, tým je väčší priestor na úsporu aj pre odberateľa. Pravdaže dôležitým faktorom je aj veľkosť odberu, ale ušetriť môže skoro vždy.“ – M. Kasala ( Prvá Energetická, 2012)
Je dôležité mať partnera, ktorý sa postará o celý proces výberu dodávateľa elektrickej energie, bude za Vás sledovať najnovšie trendy a vývoj trhov. Urobiť správne rozhodnutie v správny čas môže Vašej spoločnosti ušetriť nemalé prostriedky a preto zverte starosť o energie nám. Vždy stojíme pri našich klientoch a za pomoci partnerských energetických spoločností im zabezpečujeme stabilné a výhodné dodávky elektrickej energie.