Od začiatku roka 2013 došlo k výraznému zníženiu cien elektrickej energie, ktoré bolo najvýznamnejšie za posledných 5 rokov. Stále sa ale držala nad hranicou 40 Eur, ktorá bola považovaná za “support”, minimálnu cenu za ktorú sa bude elektrina obchodovať na burze. Prekvapivý zvrat nastal 17.04.2013, kedy cena dosiahla na Nemeckej burze EEX 39,05 Eur/MWh. Tento výrazný pokled bol spôsobený neschválením nových emisných povolení Euróskou úniou, ako aj bombovými útokmi v Bostone. Veľkým prekvapením zostáva fakt, že cena sa stále pohybuje na hranici 39 Eur/MWh a nedošlo k rýchlej korekcií. Tú môžeme očakávať začiatkom leta, v júni, ktorý je tradične vnímaný ako mesiac nárastu cien elektrickej energie.

Rovnaký osud sa týka aj plynu, ktorý sa z tých istých dôvodou a v ten istý deň dostal pod 26,30 Eur/MWh.

Ako postupovať pri zazmluvnení na rok 2014? Elektrinu radíme podpisovať už od februára, kedy sa cena priblížila k 40 Eurám za MWh, keďže by sa tento pokles mal premietať aj do koncových cien pre neregulovaný trh.  Čo sa týka plynu, cena sa postupne konsoliduje a dostáva sa na zaujímavú úroveň, ale stále je tam priestor na pokles.