Firmy na Slovensku stále podceňujú dôležitosť energií, ako nákladovej zložky. Pritom je to prvé miesto, kde sa dá efektívne ušetriť, a to aj bez vstupných nákladov, prípadne s minimálnymi.
Možnosti na optimalizáciu sa dajú zhrnúť do 3 oblastí :

  1. Dodávateľ
  2. Distribúcia/nastavenia siete
  3. Technológia

Aj keď samotná elektrina, alebo plyn tvoria menšiu časť celkovej ceny energií, stále je to najjednoduchší spôsob, ako ušetriť. Ak ste nikdy nemenili dodávateľa, alebo máte dlhé roky predlžovaný kontrakt je veľká pravdepodobnosť, že Vaše ceny sú nad priemerom trhu. Pri neregulovaných cenách je priestor o to väčší, že sa jedná o priamy konkurenčný boj. Stále sa nájdu spoločnosti, ktoré platia za komoditu aj o 10Eur/Mwh viac. Pri dodávateľoch prihliadam nie len na cenu a viazanosť, ale aj podporu, či výhody, ktoré klient dostane. Práve z výhod viete vyťažiť vo Vašej firme veľmi veľa. Či sa jedná o analýzy odberného miesta, energetický audit, zvýhodnenia pri nákupe technológií, alebo financovanie z úspor.

Distribučné poplatky sú schvaľované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a sú pre všetkých odberateľov v rovnakej kategórií a distribučnej sieti totožné. Preto tu zmena dodávateľa nepomôže. Ale samotné nastavenie parametrov dáva veľký priestor, ako znížiť mesačné platby. Vhodný výber tarify na základe spotreby je prvá z možností. Dvojtarif nie je vôbec tak výhodný, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať a je potrebné vyrátať, či má pre Vašu firmu zmysel. Ďalším je veľkosť ističa. Poddimenzovaný istič Vám bude spôsobovať problémy, ale na druhú stranu za väčší istič platíte mesačne vyššie poplatky. Je potrebné si od dodávateľa vyžiadať diagramy, kde Vám uvedie aj maximálny nameraný odber v Ampéroch. Ak nemáte energetického poradcu, dobrý dodávateľ Vám s celým procesom zmeny ističa pomôže.
Kompenzácia jalovej energie je preventívne opatrenie, ktoré síce vyžaduje montáž špeciálneho zariadenia, ale na prípadných sankciách zo strany distribučných spoločností za nedodržanie účinníka sa vráti veľmi rýchlo. Či je takéto riešenie potrebné je vidieť na faktúrach za dodávku elektrickej energie v položke „nevyžiadaná dodávka jalovej energie“. Špecializované firmy na základe projektu, alebo reálneho merania vyberú vhodné riešenie,

Energetická účinnosť nových technológií rastie každým rokom. Či sa jedná o kvalitu osvetlenia, kúrenia, recyklácie odpadového tepla, alebo výrobných zariadení. Najlepším spôsobom, ako zvážiť výhodnosť takýchto investícií je energetický audit, ktorý zhodnotí veľké množstvo faktorov. Väčšina dodávateľov ponúka tzv. Energetické služby, ktoré zahŕňajú okrem auditu a priamo implementáciu navrhnutých technológií.  Dobrým riešením, ako si ustrážiť spotrebu vo firme je inteligentné  meranie spotreby – Smart metering. Ten Vám pomôže odhaliť ktoré oblasti, alebo aj samotné stroje majú najvyššiu spotrebu. Na trhu sú aj veľmi dostupné a sofistikované riešenia, ktoré nie len ukážu spotreby v reálnom čase, ale dokážu aj predchádzať zbytočnému zaťaženiu siete.