V súčastnosti je za bezpečné množstvo považovaná prímes 5-20% vodíku do zemného plynu. SPP testuje prvú zmiešavaciu stanicu na Slovensku, ktorá by mohla znamenať Prihliadnuc na aktuálnu situáciu je každé zníženie závislosti na dovoze zemného plynu vítané a každé percento, ktoré môžeme nahradiť vlastnými zdrojmi pomôže. Keďže vodík má množstvo nevýhod, hlavne vysoké náklady, zatiaľ nedochádza k jeho plošnému nasadeniu. Z pohľadu prínosu pre životné prostredie sú štúdie, ktoré spochybňujú “zelený dopad” tejto technológie pre životné prostredie, takže až prax ukáže efektívnosť vodíkovej stratégie.

Nebezpečnosť vodíka

V prvom rade je výroba a uskladnenie vodíku veľmi nákladné, ale je považovaný za dobrý spôsob uloženia energie z obnoviteľných zdrojov. Netreba zabúdať na výbušnosť vodíka, ktorému na vznietenie stačí pri dostatočnom množstve kyslíka aj minimálna iskra. Vodík veľmi prchavý a v prípade požiaru sa oheň šíri smerom nahor. To znamená, že transport, ako aj skladovanie musia byť dostatočne technicky zabezpečené. Taktiež ak by mal byť vodík nasadený vo domácnostiach pri vyššom mixe, ako je 20%, bolo by potrebné kompletne vymeniť technické zariadenia. V takom prípade dávam väčší zmysel elektrická energia, ktorá sa transportuje ľahšie. Vodík môže byť využívaný na uskladnenie a spätnú výrobu elektriny priamo v oblasti fotovoltickej/veternej elektrárne, bez nutnosti transportu.