V rámci stratégie 2020 si Európska komisia stanovila zníženie spotreby elektrickej energie do roku 2020 na  1065 Mtoe. Ešte v roku 2014 mala spotreba v EU klesajúcu tendenciu a dokonca prekonala stavený limit, ale odvtedy došlo k výraznému nárastu. Aj keď sa jedná o analýzu zverejnenú v roku 2019, týka sa ešte roka 2017, kedy spotreba dosiahla priemerne 1 122 Mtoe.  Síce rozdiel 5,35% nie je na prvý pohľad  až taký vysoký, problémom je rastová tendencia napriek opatreniam, ktoré by štáty mali implementovať.
Slovensko zaznamenalo najvyšší medziročný nárast  spotreby v EU a to na úrovni +7.0% z 10,4 na 11,1 Mtoe . Ako jeden z dôvodov by som videl úroveň hospodárskeho rastu v roku 2017, ktorú sme mali taktiež jednu z najvyšších v EU na úrovni 3,4%.  Tento rast ovplyvnil aj výrobu a nárast výrobných kapacít. Taktiež aj správanie Slovákov sa výrazne mení a zvykáme si na komfort vyššieho počtu spotrebičov, čo sa prejaví na spotrebe domácností, aj firiem. Je potrebné zistiť alokáciu spotrebovanej elektriny, aby sme na základe štatistík vedeli vyhodnotiť, či nárast spotreby je pri domácnostiach, firmách, alebo výrobných závodoch. Len tak budeme schopní spraviť opatrenia, aby sme naplnili svoje záväzky voči Európskej únií.

Zdroj : Eurostat