Príbeh jadrovej elektrárne v Mochoviach vyzerá ako keby nemal konca. Už pri začiatku jej budovania sme sa potýkali s problémami, či sa jednalo o protesty, zmeny stavebných spoločností, zmeny v technológiách. Momentálne došlo  k zdržaniu z dôvodu predĺženiu horúcej hydroskúšky, kedy vykonali tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, skúšky riadiacich a bezpečnostných systémov. Aj keď sa stal tento sklz medializovanou témou, vo svete veľkých projektov a hlavne jadrových elektrárni sa nejdená o nič výnimočné. Napríklad dostavba reaktora vo francúzskom meste Flamanville sa predĺžila doteraz o 6 rokov a zatiaľ sa priame náklady zvýšili o 400mil. Eur. Problémom 3 a 4 bloku elektrárne je, že z odhadovanej cene 2,8 miliárd Eur v roku 2012 sa dnes približujeme k dvojnásobku. Keby sme k tomu prirátali aj straty na ušlom zisku za vyrobenú elektrinu, bavíme sa ešte o väčších stratách.  Treba veriť, že 3. blok bude dokončený čo v najkratšom  čase a 4., ktorý je momentálne z 86,63 % hotový nebudú čakať nepríjemné prekvapenia. Po ich dokončení by mal mať každý blok výkon 471MWh, čo pokrýva približne 13%  potrieb Slovenska.

AE Mochovce (zdroj: seas.sk/ae-mochovce)