Vývoj cien elektrickej energie na európskych trhoch zaznamenal v posledných rokoch masívny prepad. Pre koncových odberateľov sa nemusel zdať až taký markantný, keďže cena za komoditu – samotnú cenu elektriny tvorí iba časť faktúrovanej sumy. Zatiaľ čo cena komodity klesala, ostatné poplatky stúpali. Medzi tieto poplatky patrí : distribúcia a zabezpečenie prenosu, straty pri distribúcii, tarifa za prevádzkovanie systému, systémové služby a národný jadrový fond, celkovo až 64% z ceny.

Ešte roku 2011, sa cena za 1 MWh elektrickej energie pohyboval na Nemeckej burze na úrovni 63 Eur/MWh. Od tej doby došlo nie len k poklesu cien, ale aj diverzifikácií nákupov pre jednotlivé krajiny. Ak by sme sa pozreli na krajiny v rámci V4 – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, tie vo veľkej miere riešia nákupy elektrickej energie na PXE ( Power Exchange Central Europe). Práve tu je vidieť rozdiel v cenách, kde je patrné, že nie vždy je cena komodity naviazaná priamo na veľkosť trhu.

Aj keď posledné dva roky došlo k poklesu cien v priemere o 10-30%, rozdiely sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Zatiaľ čo pre Maďarsko sa MWh elektrickej energie predáva v súčastnosti tesne pod 41 Eur, energetické spoločnosti a obchodníci v Českej republike robia nákupy pre rok 2016 za približne 29 eur. Pri pohľade na Slovensko, to má druhú najnižšiu cenu – v rozmedzí 32-33 Eur/MWh a je patrná veľmi podobné korekcia práve s Českou republikou.

 

CZ_12_2012 - 10_2015 SK_12_2012 - 10_2015 SK_10_2014 - 10_2015 GER_10_2014_10_2015