Od začiatku tohto roka došlo s neuveriteľnému zvýšeniu cien, až o 45% ( 9.01.2017 – 29,8Eur/MWh vs. 42,91 Eur/MWh 28.11.2017 ). Tento nárast výraznejšie zasiahne firemných klientov, keďže aj napriek všetkým predpokladom ku koncu roka nedošlo ku korekcií, ale cena ešte výraznejšie stúpla. V tomto roku sú na tom lepšie regulovaní klienti, kde je maximálna cena vypočítaná na základe priemernej ceny na burze za prvých 6 mesiacov. Takto bola cena stanovená URSO na 31,7723 Eur / MWh , čo oproti minulému roku predstavovalo nárast o 4,8384Eur/Mwh, alebo 17,96% .
V konečnom dôsledku to bude na celkovej cene elektriny znamenať v priemere rozdiel iba 2,71% .
Napriek zvýšeniu ceny komodity dôjde k zníženiu niektorých položiek distribúcie, čo v konečnom dôsledku by malo pomôcť lepšie toto zvýšenie cien zvládnuť :
%