Pripravili sme porovnanie vybraných dodávateľov elektrickej energie pre domácnosti. Medzi dodávateľmi sú výrazné rozdiely cien a zákazník by mal zvážiť výber výhodnejšej varianty.
Pri jednotarifných produktoch (skratka 1T), keď počas celého dňa a týždňa platíte rovnakú cenu za MWh/KWh elektrickej energie, je výpočet úspor jednoduchý. Tu sú alternatívni dodávatelia Energie 2 a Magna Energia jednoznačne lacnejší než monopolní dodávatelia ZSE, SSE a VSE.

Zložitejší výpočet je potrebný pri dvojtarifných produktoch, kde cena závisí od množstva elektriny spotrebovanej v NT (nízka tarifa) a VT (vysoká tarifa). Preto je potrebné spraviť vážený priemer z ceny a spotreby v NT a VT. Tento výpočet by si mala spraviť každá domácnosť, keďže vo veľa prípadoch je výhodnejšia a prehľadnejšia tarifa 1T. 

Takýmto smerom sa vydal napríklad dodávateľ Magna Energia a od roku 2021 ponúka nový produkt, keď poskytuje všetkým klientov rovnakú  cenu v NT, ale aj vo VT vďaka zľave vo výške rozdielu medzi tarifami. Zároveň zaviedli pre klientov s IMS (inteligentný merací systém), keď je cena rozdelená na 4 časové pásma podľa dňa, víkend so zľavou 18 % na základe reálnej spotreby meranej každých 15 minút.
Práve nové IMS merače môžu výrazne pomôcť ako dodávateľom, tak odberateľom, keďže cena bude zodpovedať reálnej spotrebe a naceňovanie bude presnejšie. 

Čo znamenajú sadzby za dodávku elektriny a podľa čoho sa vyberajú?

Sadzba určuje nie len výšku spotreby, ale aj spôsob využitia elektriny vo Vašom byte, či dome.
Tarifa DD1 je určená pre domácnosti s nízkou spotrebou pod 1,5MWh za rok, čo sú hlavne menšie 1-2 izbové byty, či pasívne domy. Jedná sa o jednotarifnú sadzbu, čiže je rovnaká cena po celý deň.

Tarifa DD2 je taktiež jednotarifná sadzba, ktorá je učená pre väčšie domácnosti, kam môžu spadať aj rodinné domy, ktoré nevyužívajú elektrinu na kúrenie, či ohrev vody.

Tarifa DD3  je dvojtarifná sadzba, kde je pri väčšine dodávateľov cena rozdelená na Vysokú tarifu VT a nízku tarifu NT, ktorá sa účtuje mimo hlavných časov bežného odberu (napr. 20:00 – 08:00)

Tarifa DD4 je dvojtarifná sadzba pre domácnosti s elektrickým ohrevom vody, ktorým vedia presunúť do nízkeho pásma v noci.

DD5-DD6 sú dvojtarifné sadzby určené pre domácnosti, ktoré využívajú elektrinu na kúrenie, aj ohrev teplej vody. DD6 si vyberiete, ak máte doma tepelné čerpadlo.

 Cena za 1MWh v VT / 1T s DPHCena za 1MWh vo NT s DPH
VSE
DD1, DD274,60000 €
DD3, DD487,10000 €53,90000 €
DD589,80000 €66,10000 €
DD689,80000 €66,10000 €
SSE
DD1, DD272,00000 €
DD373,23600 €53,44800 €
DD473,98000 €48,56400 €
DD5144,58800 €60,66000 €
DD6145,21200 €59,13600 €
ENERGIE 2
DD163,00000 €
DD273,68000 € 
DD373,12800 €54,84000 €
DD465,17880 €62,89000 €
DD562,18640 €60,86000 €
ZSE
DD163,40000 €
DD274,50000 € 
DD378,60000 €48,40000 €
DD483,80000 €53,20000 €
DD590,50000 €60,60000 €
MAGNA
DD1, DD262,20000 €
DD3, DD462,20000 €62,20000 €
DD562,20000 €62,20000 €
DD662,20000 €62,20000 €