Elektráreň Vojany pochádza ešte zo 60. rokov a v priebehu 70. došlo k spusteniu Vojany II. . Počas svojej existencie prešla rozsiahlymi prestavbami  a už v roku 2009 začala využívať popri spaľovaní uhlia pridávať do zmesi aj biomasu. Pôvodná elektráreň EVO I. a jej 2 bloky boli uzatvorené 2015, čo znamenalo, že ostali v prevádzke iba 2 ďalšie bloky. Tie boli technicky upravené tak, aby boli ľahko regulované a výkon elektrárne mohol byť znížený, či zvýšený.
Už od roku 2019 testujú Slovenské Elektrárne tzv. TDP ( tuhé druhotné palivo )  / inak aj TAP – Tuhé alternatívne palivá / SRF-solid recovery fuels, ktoré pozostáva z energeticky zhodnotiteľného odpadu, ktorý ale musí spĺňať prísne pravidlá a to hlavne na obsah škodlivých látok, či výhrevnosti, ktoré špecifikuje 367/2015 Z.z. a vyhláša Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Prevažne sa jedná o kaly, odpadový nerecyklovateľný papier, či bioplasty, ktoré budú tvoriť vo forme peletiek prímes do biomasy.
Ako pomôže TPD elektrárni vo Vojanoch?
V prvom rade si treba uvedomiť, že elektráreň Vojany spaľovala čierne uhlie dovážané prevažne z Ruskej federácie, kde už len samotné prepravné náklady predražovali výrobu, spoločne so stúpajúcimi cenami povoleniek CO2. Takto sa stala výroba elektrickej energie nerentabilnou a elektrárni hrozilo úplné uzatvorenie. Pri spracovaní druhotného paliva by sa situácia výrazne zmenila, keďže stále sa jedná o formu odpadu za ktorú platí dodávateľ, nie odberateľ – elektráreň. Takto by Vojany mali nie len výnos z výroby elektriny, ale aj za spracovanie TDP a k lepším hospodárskym výsledkom by mohla aj výrazne nižšia produkcia CO2.