Obdobie letných prázdnin ( júl-august) v minulosti cyklicky znamenalo zvýšenie cien elektrickej energie, ale tento rok bol, ako v mnohých iných veciach výnimkou. Aj keď začiatkom júla došlo k miernemu nárastu cien, čo bolo spôsobené pokusom Európskej komisie (EK) o zníženie počtu vydaných emisných povoleniek. Po zamietavom stanovisku začali ceny elektrickej energie opäť pomaly klesať. Od začiatku roka došlo na Pražskej Burze (PEX) k poklesu cien elektriny o vyše 20%.

Cena plynu je priamo naviazaná na cenu ropy a silne reaguje na jej výkyvy. K veľkému nárastu cien ropy došlo v dôsledku nepokojov v Egypte a destabilizácií celého regiónu, z 93 USD na 106 USD za barel ropy. Ďalšími dôvodmi bolo vyhlásenie OPEC o predpokladanom náraste spotreb ropy pre rok 2014 o 1,3%, ako aj pokles hodnoty dolára voči euru.
Práv preto nedošlo cez leto k zníženiu cien zemného plynu a jeho cena sa dnes pohybuje na Lipskej burze v úrovni 26 Eur/MWh. Z týchto dôvodov neočakávame výraznejšie zmeny, ale mohlo by dôjsť k miernemu nárastu cien na 27Eur/MWh z dôvodu väčšieho záujmu o uzatvorenie kontraktov na rok 2014.

Nevyspytateľnosť trhov za posledných 12 mesiacov spôsobila najvýraznejší pokles cien elektrickej energie za posledné roky. Naopak, ceny plynu si udržujú prekvapivo stabilnú hodnotu a ani nepredpokladáme, že by malo do druhej polovice decembra prísť k výraznejšej zmene.

 

EE-PXE-2013 NATGAS 012014 HOIL 012014 EE-PXE-122013

 (Zdroj grafov : www.eex.de a www.pxe.cz )