Európsky parlament schválil reformu trhu s energiami

Európsky parlament schválil reformu trhu s energiami, ktorá reaguje na prudký nárast cien plynu a elektriny v roku 2022.Namiesto pôvodnej, hĺbkovej revízia trhu s energiami, sme svedkami súboru menších úprav, zameraných hlavne na ochranu spotrebiteľov. Presadzovanie 100% obnoviteľných zdrojov išlo do úzadia a Poľsko sa zasadilo o podporu pre uhoľné elektrárne v čase krízy do roku 2028. Reformou sa…