URSO prináša novinky pre odberateľov, dodávateľov aj OZE

Od 1. júla 2024 čaká slovenský energetický trh sériu zásadných zmien. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) predstavil balík opatrení, ktoré majú priniesť transparentnosť, spravodlivosť a zjednodušenie pre všetky strany zapojené do procesu výroby a distribúcie energie. Zraniteľní odberatelia môžu podať výpoveď kedykoľvek Jednou z najvýznamnejších zmien je návrat k pôvodnému stavu pred rokom 2023…

Vyjednávanie so Slovenskými elektrárňami

Ministerka Saková by chcela opäť otvoriť jednania o memorande so Slovenskými Elektrárňami. Ako to s cenami pre vybrané skupiny odberateľov je ?Ešte za ministrov Matoviča a Sulíka bolo podpísané memorandum pre roky 2023 a 2024 za bezprecedentne nízke ceny nákupu komodity a to 61,2Eur/MWh V minulom roku došlo k predĺženiu až do roka 2027, ale…

Ako znížiť spotrebu energie, aj vďaka technológiám

Ktoré oblasti domácnosti alebo podnikov majú najväčší potenciál pre úsporu energie a prečo? Vo všeobecnosti platí, že kúrenie a ohrev teplej vody sú najväčšími žrútmi energie ako v domácnosti, tak aj v nevýrobných podnikoch. Pri elektrickej energií, tak aj pri zemnom plyne sú rozdiely medzi technológiami v desiatkach percent. Napríklad kondenzačný kotol vie ušetriť 20-30% spotrebovaného plynu v porovnaní…

ÚRSO znížil TPS za distribúciu elektriny pre rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v januári 2024 ukončil všetky cenové konania v oblasti elektroenergetiky na rok 2024. Výsledkom je zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) za distribúciu elektriny. TPS TPS je jednou z hlavných zložiek koncovej ceny elektriny. Zahŕňa náklady na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov…

Koľko stojí nabíjanie elektromobilu?

Na internete je veľa článkov venujúcich sa tejto téme, ale veľká časť z nich je nepresných a ich prepočty sú veľmi zavádzajúce. Preto sme si pripravili jednoduché porovnanie nákladov cien nabíjania vo verejnej sieti a doma. Ak jazdíte dlhé trate, alebo veľa, môžeme si ako príklad dať paušál od ZSE Drive – Flat, ktorý za…

Ceny eletriny pre domácnosti zastropované do 2027

Slovenské elektrárne predĺžili memorandu o dodávkach elektrickej energie pre domácnosti až do roku 2027. Komodita si udržala cenu 57,3Eur/MWh, čím je udržaná najnižšia cena v EÚ. Cena je automaticky pre všetkých, čiže nie je podmienená znížením spotreby, ani inými opatreniami. K dohode došlo po úspešnom dosiahnutí 55% výkonu 3. reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce. Slovenské…

Vyhlásená výzva na preplatenie energií

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo dotačné programy na preplatenie rozdielu medzi cenníkovou cenou dodávateľov a 99Eur/MWh za plyn a 199Eur/MWh pri elektrickej energií. Obce a verejná správa dostanú preplatených 100%, zatiaľ čo súkromné podniky 80% svojej spotreby. Celý proces podávania žiadostí je vysvetlený na stránkach ministerstva. Výzva pre podnikateľov : https://energodotacie.mhsr.sk/Pvyzva.html Výzva pre verejnú správu : https://energodotacie.mhsr.sk/VSvyzva.html…

Vysoké zálohové platby pri spotových cenách?

Naši klienti majú našťastie v drvivej väčšine spotrebu elektrickej energie a plynu vyhodnocované na základne spotových cien. To znamená, že každý mesiac bude cena za komoditu odlišná a dodávateľ dopredu nevie, koľko bude odberateľovi účtovať. A práve tu nastáva problém. Keďže spotové ceny boli v minulosti určené iba pre veľkých odberateľov, zálohové platby boli individuálne.…