Väčšina spoločností rieši zmenu dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu v predstihu, ale nájdu sa aj takí, ktorí si zmenový proces nechávajú na poslednú chvíľu.
Oplatí sa ešte začať riešiť výber dodávateľa pre rok 2015? Určite áno, ale záleží hlavne na férovosti Vášho dodávateľa! Pri dodávateľoch, ktorí sú často označovaní ako „tradiční“ už toho veľa nezmôžete. Podľa VOP pre malé a stredné podniky má VSE až 3 mesačnú výpovednú lehotu, ZSE-Energia a SSE dvojmesačnú výpovednú lehotu. V týchto prípadoch už nastala takzvaná prolongácia – automatické predĺženie zmluvy za rovnakých podmienok, aké ste mali doteraz. VSE a SSE si klienta zaviaže rovno na 12 mesiacov !  ZSE má prolongáciu na dobu neurčitú a umožňuje výpoveď po 1 mesiaci pri elektrickej energií a po 2 pri plyne od začiatku nového obdobia. SPP vo VOP uvádza, že zmluva končí uplynutím doby určitej, v prípade doby neurčitej je výpovedná lehota 1 mesiac. Nie je spomínané obnovenie zmluvy, preto sa dá iba predpokladať, že sa pokračuje na dobu neurčitú. Aj tak odporúčame zaslať výpoveď zmluvy aspoň 2 mesiace pred koncom viazanosti.

Zvyšná väčšina dodávateľov na našom trhu dodržuje jednomesačnú výpovednú lehotu pre segment malých, stredných aj veľkých podnikov. Rovnaké podmienky sa týkajú aj verejnej správy. Vždy platí, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Ako príklad prolongácie uvediem spoločnosť so spotrebou 330MWh elektrickej energie, ktorá mala zmluvu s „tradičným dodávateľom“ v roku 2012 na 2 roky s cenou 61,80 Eur/MWh. Keďže sa spoliehali na zmluvu platnú do 31.12. nedali výpoveď včas, preto pokračujú aj v roku 2015 s rovnakou cenou. Vzhľadom na veľký prepad na burze s elektrickou energiou sa ale v súčastnosti jej cena pohybuje pre daný odber na úrovni 43 Eur/MWh. Takto prišli o približne 6 200 Eur za rok ! Pri plyne bola situácia rovnaká a spoločnosť zaplatí o približne 4700 Eur viac, ako by musela. Dokopy prolongácia spoločnosť s 300MWh spotrebou stála približne 10900 Eur/rok a to sú prostriedky, ktoré mohli byť investované určite výhodnejšie. Preto vždy platí : Nenechávajte výpoveď nikdy na poslednú chvíľu a všetko riešte v predstihu.

Zmena dodávateľa sa oplatí, ale netreba zabúdať na pravidlá, ktorými sa riadi. Zverte Vaše energie nám a Vy sa budete môcť bez starostí  venovať dôležitejším veciam. Našim klientom zabezpečujeme komplexný servis a každý rok s nimi v predstihu vyjednávame nové ceny od dodávateľov. Sú to Vaše financie a prostriedky Vašich spoločností od ktorých Vás delí jediná výpoveď.