K pravidelným štvrťročným analýzam sme sa pre Vás rozhodli pripravovať aj mesačné retrospektívne pohľady na dianie na trhu.
Vývoj na burze je veľmi často plný prekvapení a tak tomu bolo aj vo februári 2013. Začiatkom tohto mesiaca sme zaznamenali extrémny pokles ceny elektriny. Zatiaľ, čo sa koncom roka 2012 obchodovalo za 46 Eur/MWh postupne došlo k poklesu až na 40,48 Eur/MWh podľa nemeckej burzy EEX (02.02.2013) a už o desať dní sa predávala za 42,70 Eur/MWh (viď. graf č.1 a 2). Rovnaký priebeh mal aj vývoj cien na pražskej burze PEX(graf.č. 3 a 4). Preto sa to prejavilo aj na ponukách pre koncového zákazníka. Niektorí naši klienti(ktorí dali na naše rady) podpísali kontrakt na rok 2014 za rekordne nízke ceny.

Cena plynu prechádza taktiež veľmi búrlivým obdobím, ktoré striedajú poklesy a vzrasty cien, aj keď nie až také razantné, ako pri elektrine. Peak bol pri cene 27,75Eur/MWh (10.01.2013) a najnižšie sa dostala na 26,46Eur/MWh (01.02.2013). Tento vývoj je vidieť na grafe č.5, zatiaľ čo podrobnejší graf mesiaca február (č.5) jasne ukazuje fluktuáciu ceny.

Hlavným dôvodom týchto výrazných zmien je nejasná situácia Európskej a Americkej ekonomiky, ktoré sa stále zmietajú v problémoch. Pozastavenie výrob vo viacerých významných fabrikách, snahy o zníženie nákladov v globálnom merítku. Podpísal sa pod to aj vývoj Euro/USD, ako aj predaj emisných povolení.

 

EE-EEX-022014 EE-EEX-2014 EUR VS USD 022014 ZP-EEX-022014