Vzhľadom na situáciu okolo spomalenia ekonomiky a dopadu obmedzení na všetkých sa vláda zvažuje zavedenie opatrení v energetike k čomu sme sa vyjadrovali pre Hospodárske Noviny.

Štátny tajomník MH K.Galek sa nedávno vyjadril, že rezort rokuje so zástupcami sektora (výrobcovia, dodávatelia, odberatelia) o opatreniach, ktoré treba zaviesť, aby nedošlo k narušeniu obchodno-dodávateľského reťazca. Prvé pritom navrhli už Žiga so Sulíkom v polovici marca – že by štát financoval takzvanú TPS, aby sa znížila cena elektrickej energie hlavne veľkým odberateľom, tj priemyselným podnikom. Ďalšie by mali byť zákaz odpájania odberateľov či neuplatňovanie sankcií pri neuhrádzaní faktúr, po prenesenie niektorých záväzkov na štátny rozpočet či zoškrtanie niektorých položiek z cien energií.

Ako vnímate tieto návrhy?

Platby za energie sú stálymi platbami v domácnosti, štátnej, či verejnej správe, aj firmách. Určite všetci uvítajú opatrenia v tejto oblasti, keďže by nemali byť podmienené žiadnymi žiadosťami, ale automaticky zavádzané plošne. Možnosť odloženia platieb je ale veľmi otázna, keďže zasiahne finančnú stabilitu dodávateľov, ktorých výpadky platieb môžu ohroziť.

Aký budú mať opatrenia dopad v praxi? Napríklad „zoškrtanie niektorých položiek z cien energií“ – ktoré by to mohli byť, znamenalo by to, že by energie zlacneli?

Distribučné poplatky sú hlavná oblasť, na ktorú už roku poukazujú podniky, aj odborníci. Práve tak by síce štátny rozpočet v tejto situácií prišiel o prostriedky, na druhej strane by to bola pomoc všetkým odberateľom. Je jasné, že nemôžeme rátať s plným odpusteným distribúcie, ale aj vynechanie niektorých položiek vie ušetriť desiatky percent.

Aké opatrenia sú podľa vás potrebné na pomoc podnikom (ako veľkoodberateľom energií, prípadne ako obchodníkom/dodávateľom) v oblasti energetiky, aby „nedošlo k narušeniu obchodno-dodávateľského reťazca“ v aktuálnej situácii?

Hovorí sa o znížení, alebo odpustení Tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorého výška je 23,6210 €/MWh. Myslím, že už tento krok by bol veľkou úľavou pre všetkých odberateľov, bez ohľadu na ich veľkosť.