1. čo poškodenie znamená pre Nemecko?

NS1 (NordStream 1), ani NS2 (NordStream2) už neboli využívané a boli uzatvorené a tlak sa v nich udržiaval kvôli technickým dôvodom. Nemecko má nahradné dodávky z Ruska v plnej miere a mali by byť dostatočne pripravení, aby im ani dlhodobejšie odstavenie dodávok cez ruské plynovody nespôsobilo.

2. Keď zateká voda dnu tak potrubie je už natrvalo poškodené?

Ak by došlo ku korózií spôsobenej morskou vodou, je to vážny technický problém a musela by byť vymenená celá časť potrubia. Práve tlak v potrubí má zabrániť prieniku vody do plynovodu a slúži ako jedna z ochrán.

3. Z akých trás môže ešte Nemecko odoberať plyn?

Európa má rozsiahlu sieť plynovodov a krajiny sú schopné medzi sebou zabezpečiť tranzit v rámci EÚ a zdrojmi v zahraničí, či LNG. Z Ruska je Nemecko stále pripojené na plynovod Yamal, MEGAL spája Nemecko s Českou republikou a Rakúskom, plynovody ktoré spájajú ložiská v Severnom mori, či prepojenia smerujúce k  Holandsku, Francúzsku, či Švajčiarsku. Zároveň má Nemecko 3 rozsiahle LNG terminálny a buduje ďalšie.

4. Hoci do EU prúdi asi 9-10 percent plynu, má poškodenie vplyv na burzové ceny?

Prvotná reakcia trhu bola pochopiteľná a znamenala mierny nárast. Našťastie sme svedkami toho, že túto zjavnú provokáciu trhy až tak nerozhodilo a prevážil zdravý rozum. Ceny plynu je už dnes na úrovni pred poškodením NS1 a NS2, čo je dobrý ukazovateľ, že by sme mohli byť svedkami ďalšieho poklesu.