Najsledovanejšou udalosťou mesiacov február a marec bola Ukrajinská kríza, ktorá viedla k odtrhnutiu Krymu. Analytici predpokladali výrazný vplyv na ceny plynu. Došlo síce ku krátkodobému nárastu cien o 1.2Eur/MWh, ale trh sa rýchlo stabilizoval a pokračoval v poklese. Ceny sa na nemeckej burze dostali na úroveň 23.8 Eur/MWh a vďaka prebytkom plynu z teplej zimy môžeme očakávať pokles až na 21 Eur/MWh, čo by medziročne predstavovalo až 15%.
Medzi pozitívne správy, ktoré by mohli ešte dopomôcť pozitívnemu vývoju je posun vo výstavbe South Stream plynovodu, ako aj plánované dodávky brydlicového plynu zo Spojených štátov.

Elektrická energia sa tiež správa neštandardne a namiesto očakávaného nárastu kvôli zníženiu emisných povoleniek zo strany Európskej komisie došlo k poklesu. Minuloročný support na hranici 35 Eur/Mwh bol už dávno prekonaný a ceny na PEX a EEX sa pohybujú okolo 34 Eur/MWh. Keďže až na nárast spotreby cez letné mesiace by klesanie cien elektriny nemalo čo ovplyvniť je pravdepodobné, že by sa mohli dostať na úroveň 32Eur/MWh.

 

NATGAS 2014 WTI OIL 2014 ZP-EEX-2014 EE-EEX-2014 EE-PXE-2014