V Slovenských mádiach sa v poslednej dobe skloňuje skratka SMR ( Small modular reactor ), alebo po slovensky, malý modulárny reaktor a to hlavne v spojitosti so spoločnosťou Westinghouse. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. podpísala memorandum práve s touto spoločnosťou, ktorým sa Slovensko dostalo do úzkeho výberu na testovaciu prevádzku ich reaktora AR300 v Európe.

AR300 SMR je v súčasnosti v predlicenciačnej fáze, čo znamená, že Westinghouse úzko spolupracuje s Americkými úradmi, hlavne NRC na podaní žiadosti na licencovanie dizajnu reaktora do konca roka 2024. Preto musíme zatiaľ hovoriť o teoreticky funkčnom dizajne. Výhodou je, že AR300 vychádza z existujúceho reaktora AR1000, takže základný princíp fungovania je jasný. Prvý reaktor tohto typu bol uvedený do prevádzky prekvapivo v Číne a to v roku 2018 po opakovaných omeškaniach a problémoch

Jedná sa o typ jadrového reaktora, v ktorom sa voda ohrieva pod vysokým tlakom a potom sa používa na výrobu pary, ktorá poháňa turbínu na výrobu elektriny. Už model AR1000 patrí medzi menšie a jednoduchšie reaktory s vysokou účinnosťou. Jeho hlavnou prednosťou je všestrannosť, vďaka ktorej sa okrem výroby elektriny hodí na vykurovanie z odpadového tepla, výrobu vodíka, či môže byť prepojený s odsoľovacou továrňou. Tieto vlastnosti preberie aj jeho menší braček AR300.

Kedy sa teória stane realitou? To je asi hlavná otázka. Ak by všetky schaľovania a certifikácie procesy prebehli bez problémov, začiatok výstavby prvého reaktora AR300 je plánované na 2029. Testovanie zmenšeného reaktora by malo začať v spolupráci s Idaho National Laboratory v roku 2027.

Americká spoločnosť Westinghouse sa u nás spája s dodávkami jadrového paliva pre naše elektrárne, ako aj s memorandom o spolupráci. Čo je už menej známe, že kvôli falšovaniu účtovných podkladov, zlému hospodáreniu a technickým problémom pri výstavbe elektrární vyhlasili v 2017 bankrot. Z problémov ich zachránila kanadská investičná spoločnost Brookfield. Od reštruktrulazácie sa podarilo spoločnosti podpísať niekoľko významných kontraktov a to hlavne v Číne na budovanie ďalších rekatorov AR1000, či na Ukrajine s náhradou dodávok paliva do reaktorov VVER440, ktoré máme aj na Slovensku.