Začiatok roka 2020 bol v znamení stabilných cien v rozptyle od 50 Eur/MWh až do 30.12., kedy sme zaznamenali začiatok krátkeho, ale výrazného  poklesu, ktorý 03.02. dosiahol 47.14 Eur/MWh. Trh sa na chvíľu spamätal, ale opäť nastáva obdobie poklesu.  Hlavným dôvodom je všeobecná panika okolo Coronavírusu , ktorý výrazne začína spomaľovať nie len Ázijskú, ale aj Európsku ekonomiku. Ropa BRENT zaznamenala výrazný pokles, keďže sa obmedzuje preprava ľudí a tovarov, na čo reagoval aj zemný plyn. Spomalenie výroby v niektorých odvetviach znamená prebytky elektrickej energie, čo má za dôsledok aj nižšie ceny. Preto je dôležité najbližšie dni sledovať vývoj trhov, vďaka čomu môžete na energiách vo Vašej spoločnosti ušetriť.
Čo nás čaká v priebehu roka ?

  1. Pokiaľ dôjde v najbližších mesiacoch k stabilizácií situácie okolo Coronavírusu, môžeme očakávať aj zotavenie ekonomík a tým aj cien elektrickej energie a plynu
  2. Teplá a suchá zima zapríčinila nízku hladinu vody v tokoch, ktoré sa využívajú na výrobu elektrickej energie, čo bude mať za dôsledok nižšiu výrobu z ekologických zdrojov
  3. Nedostatok elektrickej energie môže viesť k zvýšeniu výroby elektriny z uhlia, čo by zvýšilo cenu samotného uhlia a následne aj elektrickej energie

Už tradične je začiatok roka najlepšia doba na zabezpečenie kontraktu pre ďalšie obdobie. V tejto dobe vidíme support hranicu na úrovni 47Eur/MWh, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou prekonaná nebude. Preto čakáme, že pozastavenie ekonomiky bude viesť ešte k miernemu poklesu, čo je vidieť aj na druhom grafe z PXE.cz. Naši klienti môžu očakávať nové dodatky na rok 2021 pár dní na to, ako cena burze klesne na support hranicu.