Energetika sa stala dôležitou témou aj pre novú vládu. Či sa jedná o energetickú nezávislosť Slovenska a zabezpečenie viacerých alternatívnych trás na dovoz zemného plynu, napĺňanie záväzkov v oblasti obnoviteľných zdrojov, či v neposlednom rade ceny energií pre koncových odberateľov.
Klesajúce ceny elektriny a plynu iba podtrhujú nutnosť úprav distribučných poplatkov. Práve v optimalizácií nákladov za distribúciu vidím najväčší priestor, kde by mohlo  Ministerstvo Hospodárstva spoločne s URSO výrazne pomôcť nie len podnikom, ale aj domácnostiam. V porovnaní s Českou republikou sú v priemere náklady za distribúciu vyššie o 7%. Aj keď by sa takýto pokles v koncovej cene odzrkadlil iba približne 3.5%. ale nevyžadovalo by to žiadne výdaje zo strany štátu.Prebiehajú kontrola URSO v distribučných spoločnostiach by mohla poskytnúť dostatočné informácie o hospodárení a skutočných nákladoch, ktoré ovplyvňujú aj koncovú cenu. Pokiaľ by boli zistenia dostatočne závažné, mohlo by ich URSO využiť na ešte výraznejšie zníženie cien distribučných poplatkov. Osobne by som implementoval prístup, ako pri zdravotných poisťovniach, ktoré sú pod prísnou kontrolou hospodárenia.

Obnoviteľné zdroje energie sú ďalšou oblasťou, ktorá si zaslúži nové riešenia. Pri Fotovoltike by bolo vhodné sústrediť sa aj na podporu firiem, ktoré by vytvorenú elektrickú energiu priamo využívali pre svoju spotrebu. Tým by došlo k odľahčeniu distribučnej sústavy a štát by vyrobenú elektrinu nemusel vykupovať za neprimerane vysoké ceny, ktoré sa premietajú aj v distribučných poplatkoch pre všetkých odberateľov.
Veterná energia je na Slovensku zatiaľ tabu, zatiaľ čo v susednom Rakúsku prežíva svoju renesanciu a každý deň sa budujú nové elektrárne. Je potrebné vybrať vhodné oblasti, kde by sa spustila aspoň testovacia prevádzka a následne podporovať menšie turbíny pre rodinné domy.

V neposlednom rade je tu legislatíva, ktorá je priamo nadväzná na všetky oblasti. Práve to je oblasť, kde má vláda, ministerstvá a URSO hlavné slovo a môže vo veľkej miere pomôcť obyvateľom a firmám.