Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k záveru roka

Ako sa firmy dostali do tejto situácie? Prečo nenakúpili energie, keď boli ceny nižšie? Vybrať vhodný čas na nákup energií nie je vôbec jednoduché, hlavne v tomto roku, keď žiadne ukazovatele neplatia. Klientom prišli už ceny okolo 100Eur/MWh ako neprimerane vysoké a nikoho nenapadlo, že sa môže takto otočiť celý trh. Treba si uvedomiť, že…