Podiel obnoviteľných zdrojov dosiahol 22,90 %

Na základe podkladov od OKTE, a. s. a SEPS, a.s., ÚRSO konštatuje “že v roku 2022 sa z OZE vyrobilo 6 162 781 MWh elektrickej energie, čo na celkovej výrobe elektriny v SR v roku 2022 (26 915 884 MWh) predstavovalo podiel 22,90 %”. Vysoké ceny energií zvýšili motiváciu odberateľov využívať obnoviteľné zdroje, keďže práve…